top of page
  • Instagram
  • Twitter

Latvijas krīzes tālruņi un palīdzības internetvietnes:

 

Pusaudžu Resursu Centrs

Pusaudžu garīgās veselības resursu centrs, kas piedāvā multidisciplāru atbalstu

 

Krīzes centrs 'Skalbes'

Diennakts krīzes tālrunis, iespēja ar kādu aprunāties un gūt atbalstu


Centrs Dardedze

Nevalstiska organizācija, kuras mērķis ir izglītot par garīgo veselību, un piedāvā psihologa atbalstu

 

Veselības Ministrija

Informācija par jauniešu mentālo veselību un papildresursi
 


Starptautiskas internetvietnes informācijai par mentālo veselību: 
 

Young Minds

Nevalstiska organizācija, ar mēķi izglītot jaunus cilvēkus un uzlabot garīgo veselību

 

Mind

Labdarības organizācija, kas piedāvā informāciju par garīgo veselību, tās uzlabošanu un atbalstu

stem4

Labdarības organizācija, kuras mērķis ir izglītot jauniešus par mentālo veselību, un veicināt izpratni par to

Pasaules Veselības Organizācija (WHO)

Informācija par jauniešu mentālo veselību

bottom of page